vintage karolina wiaczewska

arolina Wiaczewska ukończyła studia na wydziale filozofii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Posiada dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego na kierunku fortepianu. Naukę gry na tym instrumencie kontynuowała kolejno, w indywidualnym toku kształcenia przez okres 9 lat.

Następnie swoje artystyczne zainteresowania skierowała w stronę wokalistyki operowej. Edukację wokalną rozpoczęła w wieku 14 lat i kontynuuje ją do dnia dzisiejszego podnosząc swoje kwalifikacje techniczne i rozszerzając repertuar artystyczny.

Kształciła swój głos u wybitnych śpiewaków - pedagogów polskich i zagranicznych zdobywając nie tylko umiejętności, ale także nabierając doświadczenia, kształtując wrażliwość muzyczną oraz poznając kanony interpretatorskie dzieł różnych kompozytorów.

Przez okres 5 lat uczyła się w Poznaniu. Następnie przez rok kontynuowała edukację wokalną w Szwajcarii. Przez kolejne lata kształciła swój głos pod kierunkiem Izabelli Kłosińskiej w Warszawie.

Karolina Wiaczewska dysponuje lirycznym, aksamitnym w barwie, mocnym i nośnym, głosem sopranowym o szerokich możliwościach koloraturowych. Dzięki temu wprowadza do swego repertuaru dzieła kompozytorów różnych epok. Ma w swoim repertuarze utwory m.in.. J.S.Bacha, V.Belliniego, F.Chopina, P.Czajkowskiego, C.Debussiego, A.Dworzaka, St.Moniuszki, W.A. Mozarta, G.B.Pergolesiego, G.Pucciniego, S. Rachmaninowa, G.Rossiniego, B.Smetany, G. Verdiego.

Karolina Wiaczewska bierze udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych m.in. koncertach kameralnych i oratoryjnych. Występuje w licznych ośrodkach muzycznych w Polsce z recitalami muzyki kameralnej włączając w nie wiele pieśni zarówno polskich kompozytorów jak i obcych oraz liczne arie operowe.